Triturus marmoratus photo
Bufo bufo photo
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Alytes obstetricans photo 1
2010.09.22 Ultzama (Nafarroa - Navarra)Alytes obstetricans photo 2
2010.09.22 Ultzama (Nafarroa - Navarra)Alytes obstetricans photo 3
2010.09.22 Ultzama (Nafarroa - Navarra)

© Mikel A. Tapia Arriada