Reticularia lycoperdon photo 1
2012.05.18 Baztan (Nafarroa-Navarra)Reticularia lycoperdon photo 2
2012.05.18 Baztan (Nafarroa-Navarra)Reticularia lycoperdon photo 3
2010.04.17 Girgillao-Guirguillano (Nafarroa-Navarra)Reticularia lycoperdon photo 4
2017.04.02 Falces (Nafarroa-Navarra)Reticularia lycoperdon photo 5
2017.04.02 Falces (Nafarroa-Navarra)Reticularia lycoperdon photo 6
2017.04.02 Falces (Nafarroa-Navarra)
Reticularia lycoperdon Bull., 1790
Physarum pezizoideum photo
Stemonitis flavogenita photo

© Mikel A. Tapia Arriada