Anacamptis pyramidalis photo 1
2015.06.07 Ergoiena (Nafarroa-Navarra)Anacamptis pyramidalis photo 2
 2010.06.07 Oteiza (Nafarroa-Navarra)                                   2010.06.09 Sarasa (Nafarroa-Navarra)  Anacamptis pyramidalis photo 3
      2010.06.07 Oteiza (Nafarroa-Navarra)                            2014.05.10 Artaxoa-Arjona (Nafarroa-Navarra)Anacamptis pyramidalis photo 4
  2008.05.11 Oteiza (Nafarroa-Navarra)                                   2010.06.05 Oteiza (Nafarroa-Navarra)   Anacamptis pyramidalis photo 5
2017.06.03 Zolina (Nafarroa-Navarra)                                     2016.06.05 Erro (Nafarroa-Navarra)   Anacamptis pyramidalis photo 6
Nafarroa-NavarraAnacamptis pyramidalis photo 7
Nafarroa-Navarra
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Anacamptis morio photo
Barlia robertiana photo

© Mikel A. Tapia Arriada