Acronicta aceris photo
Aglais io photo
Acronicta rumicis photo 1
2017.10.17 Olite-Erriberri (Navarra-Nafarroa)Acronicta rumicis photo 2
2013.08.08 Ibero (Navarra-Nafarroa)Acronicta rumicis photo 3
2017.10.17 Olite-Erriberri (Navarra-Nafarroa)
Acronicta (Viminia) rumicis (Linnaeus, 1758)

© Mikel A. Tapia Arriada