Aglais io photo
Aporia crataegi photo
Anthocharis cardamines photo 4
2006.05.14 Urbasa (Nafarroa-Navarra)Anthocharis cardamines photo 1
2016.06.15 Biotzari-Bigüezal (Nafarroa-Navarra)Anthocharis cardamines photo 2
2005.04.30 Zuhatzu Koartango (Araba-Alava)Anthocharis cardamines photo 3
2005.04.27 Akerreta-Aquerreta (Nafarroa-Navarra)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

© Mikel A. Tapia Arriada