Pontia daplidice photo
Pyronia tithonus photo
Pyronia bathseba photo 1
2015.06.12 Girgillao-Guirguillano (Nafarroa-Navarra)Pyronia bathseba photo 2
2016.06.24 Erro (Nafarroa-Navarra)
Pyronia (Idata) bathseba (Fabricius 1793)

© Mikel A. Tapia Arriada

mikel@argazkik.com