Comatricha nigra
Comatricha nigra 1
2009.12.27 Akerreta (Nafarroa - Navarra)
GALERIAK//GALERIAS
                     Mixomizetoak (Eus)
                    Mixomicetos (Cast)

Ceratiomyxa porioides     Craterium minutum
Comatricha nigra 1

Comatricha nigra 2
Comatricha nigra Artxibo
© Mikel A. Tapia Arriada