Diderma asteroides
Diderma asteroides 1
2012.01.24 Ziriza (Nafarroa-Navarra)
GALERIAK//GALERIAS
                     Mixomizetoak (Eus)
                    Mixomicetos (Cast)

Dictydiaethalium plumbeum    Diderma peyerimhoffii
Diderma asteroides 1

Diderma asteroides 2




Diderma asteroides Artxibo
© Mikel A. Tapia Arriada