Metatrichia floriformis
Metatrichia floriformis 1
2010.09.01 Eugi (Nafarroa-Navarra)
GALERIAK//GALERIAS
                     Mixomizetoak (Eus)
                    Mixomicetos (Cast)

Lycogala epidendrum    Metatrichia vesparium
Metatrichia floriformis 1

Metatrichia floriformis 2
Metatrichia floriformis Artxibo
© Mikel A. Tapia Arriada