Enallagma cyathigerum photo 2
2010.06.26 Pitillas (Nafarroa-Navarra)
Enallagma cyathigerum photo 3
2012.08.22 Gorramendi.Baztan (Nafarroa-Navarra)
Enallagma cyathigerum
GALERIAK//GALERIAS
                        Odonatoak (Eus)
                       Odonatos(Cast)

Enallagma cyathigerum Pic 1

Enallagma cyathigerum Pic 2

Enallagma cyathigerum Pic 3
Enallagma cyathigerum Artxibo
Crocothemis erythraea    Erythromma lindenii
© Mikel A. Tapia Arriada
utapia@gmail.com