Epipactis kleinii
Epipactis kleinii photo 4
2018.06.27 Ciriza-Ziritza (Navarra-Nafarroa)
GALERIAK//GALERIAS
                Orkideak (Eus)
                    Orquídeas (Cast)

Epipactis atrorubens    Epipactis microphylla
Epipactis kleinii 1

Epipactis kleinii 2

Epipactis kleinii 3


Epipactis kleinii pic
© Mikel A. Tapia Arriada
utapia@gmail.com