Epipactis palustris
Epipactis palustris photo 1
2010.07.25 Bigüezal-Biotzari(Navarra-Nafarroa)
Epipactis palustris photo 2
2008.07.24 Larraun (Nafarroa-Navarra)
GALERIAK//GALERIAS
                Orkideak (Eus)
                    Orquídeas (Cast)

Epipactis palustris 1

Epipactis palustris 2

Epipactis palustris 3
Epipactis palustris 3
Epipactis microphylla    Epipactis phyllanthes
© Mikel A. Tapia Arriada