Xylaria hypoxylon
Xylaria hypoxylon 1
2008.11.15 Almandotz (Nafarroa)
Xylaria hypoxylon 2
2008.11.15 Almandoz (Nafarroa)
GALERIAK//GALERIAS
                Perretxikoak (Eus)
    Setas (Cast)

Xylaria hypoxylon 1
Tulostoma brumale    Agrocybe erebia
© Mikel A. Tapia Arriada