Aglais io 1
2019.07.07 Akerreta (Nafarroa-Navarra)
Aglais io
GALERIAK//GALERIAS
                   Lepidopteroak (Eus)
                  Lepidopteros (Cast)

Aglais io

Aglais io


Aglais io Artxibo
Zygaena sarpedon    Aglais% urticae
© Mikel A. Tapia Arriada