Pyronia tithonus
2014.08.04 Ultzama (Nafarroa-Navarra)
Pyronia tithonus
GALERIAK//GALERIAS
                   Lepidopteroak (Eus)
                  Lepidopteros (Cast)

Pyronia tithonus 1

Pyronia%20tithonus 2
Pyronia bathseba    Thyatira batis
© Mikel A. Tapia Arriada