Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg, 1979
Arcyria denudata photo
Arcyria stipata photo
Arcyria obvelata photo 1
2007.06.18 Lekunberri (Nafarroa-Navarra)Arcyria obvelata photo 2
2009.06.26 Irunberri-Lumbier (Nafarroa-Navarra)Arcyria obvelata photo 3
2014.07.20 Kintoa.Erro (Nafarroa-Navarra)Arcyria obvelata photo 4
2014.07.20 Kintoa.Erro (Nafarroa-Navarra)Arcyria obvelata photo 5
2013.08.18 Ultzama-Ulzama (Nafarroa-Navarra)Arcyria obvelata photo 6
2013.08.18 Ultzama-Ulzama (Nafarroa-Navarra)

© Mikel A. Tapia Arriada