Arcyria stipata [(Schwein.) Lister 1894]
Arcyria obvelata photo
Badhamia foliicola photo
Arcyria stipata photo 1
2011.12.13 Akerreta (Nafarroa-Navarra)Arcyria stipata photo 2
2009.10.27 Amasa-Billabona (Gipuzkoa)Arcyria stipata photo 3
2009.11.27 Esteribar (Nafarroa-Navarra)Arcyria stipata photo 4
2009.11.27 Esteribar (Nafarroa-Navarra)Arcyria stipata photo 5
2009.11.27 Esteribar (Nafarroa-Navarra)

© Mikel A. Tapia Arriada