Erythromma lindenii photo 1
2013.08.07 Ibero (Nafarroa-Navarra)Erythromma lindenii photo 1
2013.08.07 Ibero (Nafarroa-Navarra)Erythromma lindenii photo 2
2013.08.07 Ibero (Nafarroa-Navarra)Erythromma lindenii photo 3
2013.08.07 Ibero (Nafarroa-Navarra)Erythromma lindenii photo 4
2013.08.08 Ibero (Nafarroa-Navarra)
Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Cercion lindenii (Selys, 1840)
Enallagma cyathigerum photos
Erythromma viridulum photo

© Mikel A. Tapia Arriada