Lestes virens photo 1
   2015.08.07 Pitillas (Navarra-Nafarroa)                                2007.07.22 Villafranca (Navarra-Nafarroa)Lestes virens photo 2
2016.08.14 Ultzama (Nafarroa-Navarra)Lestes virens photo 3
2016.07.07 Pitillas (Navarra-Nafarroa)
Lestes virens (Charpentier 1825)
Lestes dryas photo
Onychogomphus forcipatus photo

© Mikel A. Tapia Arriada