Arcyria obvelata
Arcyria obvelata picture 1
2014.07.20 Kintoa.Erro (Nafarroa-Navarra)
GALERIAK//GALERIAS
                     Mixomizetoak (Eus)
                    Mixomicetos (Cast)

Arcyria minuta    Arcyria stipata
Arcyria obvelata picture 1

Arcyria obvelata picture 2

Arcyria obvelata Artxibo
© Mikel A. Tapia Arriada