Lycogala epidendrum
Lycogala epidendrum 1
2007.06.09 Orokieta (Nafarroa-Navarra)
GALERIAK//GALERIAS
                     Mixomizetoak (Eus)
                    Mixomicetos (Cast)

Lycogala    Metatrichia floriformis
Lycogala epidendrum 1

Lycogala epidendrum 2
Lycogala epidendrum Artxibo
© Mikel A. Tapia Arriada