Erythromma viridulum Photo 2
2016.07.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)
Erythromma viridulum
GALERIAK//GALERIAS
                        Odonatoak (Eus)
                       Odonatos(Cast)

Erythromma viridulum Pic 1

Erythromma viridulum Pic 2
Erythromma viridulum Artxibo
Erythromma lindenii    Gomphus graslinii
© Mikel A. Tapia Arriada