Epipactis phyllanthes
Epipactis phyllanthes photo 3
2019.07.22 Erro (Navarra-Nafarroa)
Epipactis phyllanthes photo 4
2020.07.08 Eugi (Navarra-Nafarroa)
GALERIAK//GALERIAS
                Orkideak (Eus)
                    Orquídeas (Cast)

Epipactis phyllanthes 1

Epipactis phyllanthes 2

Epipactis phyllanthes 3
Epipactis palustris    Epipactis tremolsii
© Mikel A. Tapia Arriada